Present Perfect Tense - Bitmiş Şimdiki Zaman - Mustafa Sabri OĞUZ

Duyurular

6 Ağustos 2018 Pazartesi

Present Perfect Tense - Bitmiş Şimdiki Zaman

Question Versions - Soru Halleri

have/has cümle başına
 1. Have  I seen that film?
 2. Have you broken the vase?
 3. Has he changed the plan?
 4. Has she opened the box?
 5. Has it eaten the food?
 6. Have we learnt their language?
 7. Have you repaired the car?
 8. Have they caught the bird?

Positive Version Answers - Olumlu Cevap Halleri

Fiilin 3.şekli önünde have (özne tekilse has)
 1. I have seen that film.
 2. You have broken the vase.
 3. He has changed the plan.
 4. She has opened the box.
 5. It has eaten the food.
 6. We have learnt their language.
 7. You have repaired the car.
 8. They have caught the bird.

Negative Version Answers - Olumsuz Cevap Halleri

have (has) + not
 1. I have not seen that film.
 2. You have not broken the vase.
 3. He hasn't changed the plan.
 4. She hasn't opened the box.
 5. It hasn't eaten the food.
 6. We haven't learnt their language.
 7. You haven't repaired the car.
 8. They haven't caught the bird.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder