Active Directory - Grup Olusturma - Mustafa Sabri OĞUZ

Duyurular

8 Kasım 2018 Perşembe

Active Directory - Grup Olusturma


Domain yapımızın güvenliğini ve performansını koruyabilmek için bazı kurallar ve izinler tanımlamak durumdayız. Domain kullanıcılarımızın her birinin farklı görevleri ve farklı ihtiyaçlarını göz önüne aldığımız da birçok kural ve izinler oluştuğunu gözlemlediğimizi varsayalım. Peki bunları herkese tanımlamak mümkün değil. Çünkü bir kural biri için işlevsel iken diğeri için kısıtlayıcı olabiliyor. Ayrıca herkese tek tek izin ve kural tanımı yapmamız, bizi bir hayli yoracaktır.

İşte tam burada yardımımıza Gruplar yetişiyor. Kullanıcılarımızı gruplayarak, kural ve izinleri birbirinden ayrıştırmış ve  kullanıcılarımız tek tek uğraşma işinden kendimizi kurtarmış oluyoruz.

Bu yazımda Active Directory üzerinde gruplar oluşturmayı ve kullanıcı hesaplarını, oluşturulan bu gruplara nasıl dahil edebileceğimizi göstermeye çalışacağım.

Bunun için "Active Directory Users and Computers" penceresini açın.
Ardından IT departmanında stajler için bir grup oluşturacağımızı düşünelim. Buna göre IT ou'su altında yeni bir grup oluşturuyoruz.
Karşımıza çıkan bu pencerede grup adını "IT Stajyer" olarak belirleyin. İsmi belirttikten sonra "OK" butonu ile işlemi tamamlayın.
Görüldüğü üzere kullanıcılarımızı dahil edebileceğimiz bir stajyer grubumuz oldu. Şimdi bu gruba dahil edebileceğimiz kullanıcı hesaplarını oluşturalım.
Resim de görüldüğü gibi IT_Çalışan_1 ve IT_Çalışan_2 isimlerinde iki adet kullanıcı hesabı oluşturdum. Şimdi bunları Stajyer olarak gruba dahil edelim.
IT Stajyer adlı grubumuzun özellikler bölümüne erişiyoruz.
Açılan grubun özellikler penceresinden "Member" sekmesine ulaşın. Ardından "Add" butonuna basın.
Küçük kutucuğa Obje ismimlerinin baş harfini yazıyorum. Ardından "Check Names" butonuna basın. Bu buton sayesinde kullanıcı veya objelerin tam isimlerini bilmesem de bana yardımcı olacaktır.
Görüldüğü üzere Active Directory, bizim için IT ifadesi taşıyan tüm objeleri listeledi. Oluşturduğumuz iki kullanıcı hesabını seçin ve "Ok" butonuna basın.
Burada seçtiğimiz kullanıcı hesaplarını gördüğümüze göre artık "Ok" butonu ile kullanıcı hesaplarını bu grupla ilişkilendirmiş oluyoruz.
Böylece grup oluşturmayı ve gruplara kullanıcı ilişkilendirmeyi öğrenmiş olduk.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder