Javascript Veri Tipleri - Mustafa Sabri OĞUZ

Duyurular

5 Şubat 2019 Salı

Javascript Veri Tipleri

Javascript'i öğrenebilmek için değişkenlerde kullanabileceğimiz veri tiplerini öğrenmemiz gerekiyor. Her programlama dilinde olduğu gibi Javascript dilinin de kendi veri tipleri bulunmaktadır. Şimdi bu veri tipleri nelerdir, detaylıca öğrenelim.
Hazırladığım görselden anlayabileceğimiz gibi Javascript dilinde iki ana veri türü bulunmaktadır. Bunlar Primitive (ilkel) ve Object - Referance (Nesne - Referans) türleridir.

Primitive Veri Tipleri

Genel olarak programlamada bu basit (ilkel) veri tiplerini kullanırız. Bu veri tipleri atandığı değişkenler sayesinde bilgisayarın hafızasında tutulur ve doğrudan kullanılır. Beş adet veri türü bulunmaktadır. Bunlardan üçü asil veri tipleridir, diğer ikisi işlevleri bakımından veri tipi olarak sayılmaktadır. Bu veri türlerini sırasıyla inceleyelim;

Numbers (Sayılar)

Programlama da sayısal işlemlerin yapıldığı veri tipleridir. Değişkenlere tanımlanan sayısal verileri doğrudan kullanarak, matematiksel işlemler gerçekleştirebilmekteyiz.
Örnek Kullanım:
// Numbers (Sayılar)
var a = 15;
var b = 3;

var total = a * b;

console.log(total);
console.log(typeof total);
Sonuç:

String (Yazı)

Metinsel ifadelerin kullanılabildiği veri tiplerine denir. Kullanıcıdan metinsel veri alabilir veya çıktı üretebiliriz.
Örnek Kullanım:
// String (Düzenli İfade)
var ad = "Mustafa";
var soyad = "OĞUZ";

var adSoyad = ad + " " + soyad;
console.log(adSoyad);
console.log(typeof adSoyad);
Sonuç:

Boolean (Mantıksal Veri Tipleri)

Programlarımızın davranışını belirleyen mantıksal veri tipleridir. Kontrolünü gerçekleştirdiğimiz işlemin doğru (true) yada yanlış (false) durumlarına göre programın gidişatını belirleyebilmekteyiz.
Örnek Kullanım:
// Boolean (Mantıksal Veri Tipleri)
// Örnek; Yumurta Var mı?
var yumurta = false;

if(yumurta){
console.log("Yumurtamız Bulunaktadır.");
}
else {
console.log("Yumurta Kalmamış...")
}

console.log(yumurta);
console.log(typeof yumurta);
Sonuç:

Null (Değer Yok)

Değişken değerinin boş olduğu durumlarda veya değişkenin değerini sıfırlamak amacıyla kullandığımız veri tipidir. Programın durumuna göre bu değerle karşılaşabilir veya hafızada ki gereksiz veri boyutundan kurtulmak için kullanabiliriz.
Örnek Kullanım:
// Null (Değer Yok)
var veri = null;

console.log(veri);
console.log(typeof veri);
Sonuç:
Not: Veri tipinin nesne (object) olduğuna bakmayın. Javascript dili null referans değerini kullandığından sanırım nesne olarak gözüküyor. Çalışma şekli ve işlevi diğer programlama dillerinde ki gibi aynıdır.

Undefined (Tanımsız)

Değişkenlere herhangi bir verinin atanmaması durumunda karşılaştığımız veri tipidir. Değişken veya değişkenlerin tanımlanması, fakat herhangi bir değer ataması yapılmayıp, kullanılması sırasında "Undefined" (tanımsız) ifadesi loglanır.
Örnek Kullanım:
// Undefined (Tanımsız)
var degisken;

console.log(degisken);
console.log(typeof degisken);
Sonuç:


Böylece değişkenlerde doğrudan kullanacağımız ve karşılaşacağımız veri tipleri bunlardı. Bunların dışında nesne yönelim programlamanın sıkça kullandığı referans veri tiplerini inceleyelim.

Referans Veri Tipleri

Temelde ilkel veri tiplerine benzer bir yapısı olsa da, değişkende kullanılacak olan nesnenin ramde ki  (hafızada ki) yeri olan adres bilgisini bulundurur. Bu konuyu basit örneklerle anlatmaya çalışayım.

Diyelim ki birden fazla sayının tutulacağı bir dizi tanımlandık. Tanımlanan bu dizi, bir nesne olarak bilgisayarın hafızasında oluşturulur fakat doğrudan bir değişkene veri olarak atanmaz. Atanan veri, nesnenin hafıza üzerinde ki konumudur. (adresidir)
Örnek Kullanım:
// Array Object
var reference = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];

console.log(reference);
console.log(typeof reference);
console.log("Dizinin 2.ci Değeri :" + reference[1]);
Sonuç:
Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için değişkene veri ataması ve değişkene veri kopyalamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için "Değişkenler" konulu yazımı okumanızı tavsiye ederim. Fakat o yazıya geçmeden önce küçük bir kod örneği ile bu konuyu bitirmek istiyorum.
// Kullanıcı Nesnesi Oluşturulduğunda
// Degisken = #164 (ram adresi)
var Kullanici = {
"ad" : "Mustafa",
"soyad" : "Oğuz",
"yas" : 25
}
// Temsili kullanımı #164.ad ve #164.soyad
console.log(Kullanici.ad + " " + Kullanici.soyad);

// Diyelim ki kullanıcı nesnesi farklı bir değişken
// tarafından kullanılacak. Bu durumda Primitiv tiplerde
// olduğu gibi nesne çoğaltılmaz.
// yeniDegisken = #164 (adresi veri olarak atanır.)
var Uye = Kullanici;
// Sonuç olarak değişken ismi değişmiş olsa da
// #164.yas olarak kullanılır.
console.log(Uye.yas);
Sonuç:
Javascript dilinde genel olarak karşılaşacağınız ve sıkça kullanacağınız veri tipleri bunlardır. Kalan veri tiplerini sonra ki yazılarımda öğrenmiş olacaksınız.

Bu konuyu elimden geldiğince öz ve açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız bir yer, hatalı bulduğunuz veya atlamış olabileceğimi düşündüğünüz bir nokta var ise yorumlar da belirtebilirsiniz.

Yazıda kullanılan kodların tam haline Github adresinden ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder