Simple Present Tense - Geniş Zaman - Mustafa Sabri OĞUZ

Duyurular

13 Temmuz 2018 Cuma

Simple Present Tense - Geniş Zaman

Question Versions - Soru Halleri

Cümle başına "do", özne tekilse "does" ve fiildeki .....s kalkar.
 1. Do I drink tea in the morning?
 2. Do you come here on Sunday?
 3. Does he buy milk from our shop?
 4. Does she bring her dog to the park?
 5. Does it make a noise?
 6. Do we work in the field?
 7. Do you open the window?
 8. Do they sell meat?

Positive Version Answers - Olumlu Cevap Halleri

fill kökü + (özne tekilse "s" eki eklenir)
 1. I drink tea in the morning.
 2. You come here on Sunday.
 3. He buys milk from our shop.
 4. She brings her dog to the park.
 5. It makes a noise.
 6. We work in the field.
 7. You open the window.
 8. They sell meat.

Negative Version Answers - Olumsuz Cevap Halleri

(do ve does) + not, özne tekilse "does" ve fiildeki .....s kalkar.
 1. I do not drink tea in the morning.
 2. You don't  come here on Sunday
 3. He does not buy mik from our shop.
 4. She doesn't bring her dog to the park.
 5. It doesn't  make a noise.
 6. We do not work in the field.
 7. You do not open the window.
 8. They don't sell  meat.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder